Fresh air around room

Fresh air room/ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายค่ะ.

บรรยากาศโปร่งโล่งสบาย เพราะแม้ห้องบางห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางมาก แต่ก็มีหน้าต่างยาวเกือบตลอดผนังค่ะ / there are many windows around the room.

 
OA apartment/ โอเอ อพาร์ทเมนท์

บริเวณด้านหน้าตึกโอเอค่ะ/ OA Building front side area article
สภาพห้องนอนภายในตึก โอเอ อพาร์ทเมนท์ค่ะ / OA apartment's bed room article
Full furniture area at OA apartment in Pattaya city article
Welcome to OA apartment pattaya
oa apartment's rest room
บริเวณภายในห้องปรับอากาศวีไอพีค่ะ
สภาพห้องค่ะ
ห้องปรับอากาศวีไอพี
Living room zone at OA apartment
บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายด้วยหน้าต่างรอบห้องค่ะ
OA apartment ยินดีให้บริการค่ะ